Gdje je ovo?

Nalazimo se u Istri, prekrasnoj priobalnoj regiji Hrvatske!

pix